Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.

MAREK ANTOŠ: VOLBY

Hostem posledního setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém, vedoucí Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK.

Během hodinové debaty jsme hledali odpovědi na otázky jako:

• Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb?
• Proč v různých demokratických zemích existují různé volební systémy?
• Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny?
• Jsou budoucností korespondenční volby?

18. září 2020, 18:30


Opero, Salvátorská 8, Praha 1

Záznam z debaty

Raději audio?

Všechny naše debaty

MAREK ANTOŠ:
VOLBY
(18. 9. 2020)

Hostem setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém. Během debaty jsme hledali odpovědi mimo jiné na otázky: Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb? Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny? Jsou budoucností korespondenční/digitální volby?


JAN WINTR:
FUNGOVÁNÍ STÁTU V KRIZI
(10. 8. 2020)

Hostem setkání bude doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva. Hledali jsme odpovědi na otázky: Co je z pohledu státu krize? Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách? Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci?


JAN KYSELA: STÁT (13. 2. 2020)

Hostem setkání byl ústavní právník prof. Jan Kysela s tématem „stát“. Byla to hodinová debata a hledání odpovědí na otázky: Co je to stát? Kdy, proč a jak vzniká? Jak může stát naplnit očekávání občanů? Jaký význam má Ústava? Existují alternativy státu?

Nenechte si ujít další Re:Publikum!

Stačí se přihlásit do našeho newsletteru a pozveme vás i na náš další debatní večer.

Proč to děláme

Re:publikum jsme založili, protože chceme:

• Porozumět fungování státu a politiky

Zvýšit politickou gramotnost a přispět k ochraně demokratického systému

• Nabídnout bezpečný prostor pro setkávání a dialog mimo sociální sítě 

• Tvořit otevřenou znalostní databázi témat spojených s fungováním veřejné správy a politiky

Zaujalo vás Re:publikum? Pomozte ho rozšířit i do regionů a vytvořit komunitu organizátorů po celé republice.

Kontakt

Napište nám na info@republikum.cz nebo nám zanechte vzkaz níže.

Kdo jsme

Za projektem Re:publikum stojí stejnojmenný vznikající spolek sdružující lidi různých profesí, kteří věří, že porozumění veřejné správě a politickému systému je nezbytné pro zachování a rozvoj demokracie.

  • Michal Andera, iniciátor projektu
  • Jiří Sekera, iniciátor projektu
  • Radka Horáková, moderátorka
  • Jakub Král, arbitr
  • a další členové týmu Re:Publikum