Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.

Re:vize

Omezení fyzického setkávání pošťouchlo Re:publikum k vyzkoušení nového formátu – podcastové minisérie Re:vize. Společně se třemi hosty (odborník, úředník a novinář) chceme postupně zmapovat možnosti budoucího vývoje ve vybraných oblastech. Právě přítomnost hostů z různých pozic v systému nám přináší širší pohled na téma.

Pandemická krize plně odhalila slabá místa českého zdravotnictví – chybějící elektronizaci, koordinace na úrovni ministerstva zdravotnictví nebo nedostatek personálu. Jak tyto slabá místa zaplnit a jak změnit přístup k řešení krizových situací? Jak reformovat financování a organizaci zdravotnictví?

O těchto otázkách diskutovali naši tři hosté:

  • Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

  • Ivo Hlaváč, předseda zdravotnické sekce Hospodářské komory

  • Martin Čaban, novinář a komentátor serveru Seznam Zprávy

Tento díl moderoval Jakub Král.


Re:vize českého školství

Co pandemie dala českému školství? Jaké změny české školství čekají? Jak snižovat rozdíly v úrovni vzdělání mezi regiony a sociálními skupinami? Co udělat, aby učitelé neodcházeli do jiných oborů?

Ve studiu debatovali Alena Svátková (vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje), Markéta Hronová (autorka textů o školství a vzdělávání pro Hospodářské noviny) a Karel Gargulák (odborník na řízení vzdělávacích systémů).

O čem a s kým už jsme debatovali

MAREK ANTOŠ:
VOLBY
(18. 9. 2020)

Hostem setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém. Během debaty jsme hledali odpovědi mimo jiné na otázky: Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb? Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny? Jsou budoucností korespondenční/digitální volby?


JAN WINTR:
FUNGOVÁNÍ STÁTU V KRIZI
(10. 8. 2020)

Hostem setkání bude doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva. Hledali jsme odpovědi na otázky: Co je z pohledu státu krize? Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách? Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci?


JAN KYSELA: STÁT (13. 2. 2020)

Hostem setkání byl ústavní právník prof. Jan Kysela s tématem „stát“. Byla to hodinová debata a hledání odpovědí na otázky: Co je to stát? Kdy, proč a jak vzniká? Jak může stát naplnit očekávání občanů? Jaký význam má Ústava? Existují alternativy státu?

Na dalších tématech právě pracujeme. Nenechte si je ujít

Stačí se přihlásit do našeho newsletteru a pozveme vás i na náš další debatní večer.

Proč to děláme

Spolek Re:publikum, z.s. jsme založili, protože chceme:

• Porozumět fungování státu a politiky

Zvýšit politickou gramotnost a přispět k ochraně demokratického systému

• Nabídnout bezpečný prostor pro setkávání a dialog mimo sociální sítě 

• Tvořit otevřenou znalostní databázi témat spojených s fungováním veřejné správy a politiky

Kdo jsme

Za projektem Re:publikum stojí stejnojmenný spolek (Re:publikum, z.s.) sdružující lidi různých profesí, kteří věří, že porozumění veřejné správě a politickému systému je nezbytné pro zachování a rozvoj demokracie.

  • Michal Andera, iniciátor projektu (předseda spolku)
  • Jiří Sekera, iniciátor projektu
  • Radka Horáková, moderátorka
  • Jakub Král, arbitr
  • Hana Valentová a Lukáš Obdržálek (místopředsedové spolku)
  • a další členové týmu Re:publikum

Zaujalo vás Re:publikum? Pomozte ho rozšířit i do regionů a vytvořit komunitu organizátorů po celé republice.

Kontakt

Napište nám na info@republikum.cz nebo nám zanechte vzkaz níže.